Veel gestelde vragen over het Mooi Leven Huis Alkmaar

1. Wie komen er in het huis te wonen? En wie bepaalt dat?

In het huis komen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te wonen. Op dit moment zijn er ongeveer 30 kandidaat-bewoners met zorgindicatie VG4 t/m VG8. Wie zich nu aanmeldt wordt op de wachtlijst geplaatst. Dat betekent natuurlijk niet dat het zinloos is om je aan te melden, aangezien in de loop van het proces tot de bouw van het huis er vast nog gezinnen bijkomen en afvallen. Aanmelden verplicht nog tot niets! De betrokken ouders stellen met elkaar en met de zorgaanbieder een profiel vast van de toekomstige bewoners van het Mooi Leven Huis Alkmaar en de zorg en ondersteuning die daarbij past.

2. Hoe wordt het huis gefinancierd?

Voor de bewoners geldt dat er een Wlz-indicatie in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) moet zijn, hieruit wordt de begeleiding en zorg verzilverd. De exacte uitwerking wordt in overleg met de zorgaanbieder gedaan, en wordt t.z.t. uitgebreid besproken met de toekomstige bewoners en hun gezinnen.

3. Wanneer is de verwachte opening van het huis?

Daar is nu nog niet veel over te zeggen. De hoop is dat het huis 5-7 jaar ná 2022 gerealiseerd is. De eerste gesprekken met de gemeente zijn hier al over gevoerd.

4. Waar komt het huis te staan en hoe gaat het er uit zien?

Waar: ook dat is nu nog te vroeg om te zeggen. De bedoeling is binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar, bij voorkeur dichtbij voorzieningen en goed bereikbaar met OV. Het Mooi Leven Huis moet ook deel gaan uitmaken van de wijk en de gemeenschap er omheen. 

Hoe: het is de bedoeling dat iedere bewoner een eigen studio-appartement krijgt, met eigen sanitair en keukenblok. Daar kan hij/zij familie en vrienden ontvangen. Er wordt nu ingezet op 32 appartementen. Per 8 bewoners zijn er dan 4 gemeenschappelijke ruimtes waar begeleiding aanwezig is en waar de bewoners gezellig samen kunnen zijn. Over de exacte invulling van zorg en ondersteuning worden individuele afspraken gemaakt, in samenwerking met de zorgverlener.

5. Komt er ook een dagbesteding in het huis?

Dat is zeker de bedoeling! We willen graag een huis dat zowel letterlijk als figuurlijk midden in de wijk staat, waar mensen dus gemakkelijk binnen kunnen komen. Hoe dat er precies uit moet gaan zien, moet nog uitgewerkt worden. Alle mogelijkheden staan nog open, goede ideeën zijn welkom. We staan in ieder geval ook open voor samenwerking met andere zorgverleners.

6. Wat wordt er van het gezin (ouders, broers en zussen, neven en nichten, etc.) verwacht?

Wat als het eigen netwerk wegvalt? Van het gezin wordt een heel atieve rol verwacht. De zorgaanbieder zorgt voor de begeleiding en de zorg, het netwerk zorgt voor de rest: uitjes, ativiteiten, hobby’s, tuinonderhoud, etc. Er komen werkgroepen die ieder hun eigen taak krijgen, van fondsenwerving tot activiteitencommissie, van websitebeheer tot tuinonderhoud. Ieder gezin draagt naar eigen kunnen bij. Het is de bedoeling dat hierdoor een groot netwerk ontstaat, waarin alle bewoners opgenomen zijn – ook als hun naaste familie wegvalt, om wat voor reden dan ook.

7. Welke kosten kan ik verwachten en waaraan worden die besteed?

Na aanmelding vragen we €50,- per jaar per kandidaat - bewoner. De inkomsten zijn voor de bekostiging van o.a. de ouderavonden, de website, de onkostenvergoeding van de mensen van Nabij Netwerk, bankkosten, portokosten, etc. Het bestuur bestaat uit ouders die dit werk vrijwillig doen, zij ontvangen hier geen betaling voor (behalve wanneer van toepassing een onkostenvergoeding).

8. Wie zijn het bestuur en wat doen ze?

Ed Langedijk (voorzitter), Sélène Komen (penningmeester), Miriam van Vuuren (secretaris) en Annemieke Weber en Ine de Reus (algemeen bestuurslid). Het bestuur organiseert vergaderingen, ouderavonden, informatieavonden en uitjes. Voor meer informatie zie de jaarplanning. Daarnaast is het bestuur bezig met gesprekken met de gemeente, het voorbereiden van contacten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, het zoeken van een zorgaanbieder en het opstellen van programma’s van eisen voor zowel het gebouw als de zorgaanbieder