Ouderavond Mooi Leven Huis Alkmaar
8 november 2022

Op 8 november kwamen de ouders van zo’n 20 kandidaat-bewoners bij elkaar in de Letterbak in Alkmaar, voor de ouderavond van het Mooi Leven Huis Alkmaar. Tijdens de avond heeft het bestuur een overzicht gegeven van wat er allemaal bereikt is in het afgelopen jaar (zo zijn er inmiddels ongeveer 35 kandidaat-bewoners, zijn we een stichting geworden, en zijn we deel gaan uitmaken van het landelijk netwerk Mooi Leven Huizen) en wat de plannen voor 2023 zijn (o.a. een zorgaanbieder gaan selecteren, ons presenteren aan gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars). Ook is de website sinds 7 november live, dus kijk vooral op www.mooilevenhuisalkmaar.nl en stuur de link naar iedereen die mogelijk geïnteresseerd is! 

Verder hebben we een aantal prikkelende stellingen besproken, die bedoeld waren om te helpen nadenken over hoe we straks het Huis willen gaan organiseren. De stellingen hielpen ook goed om gesprekken op gang te brengen en elkaar beter te leren kennen! 

De volgende ouderavond is op 16 mei 2023, dan gaan we het hebben over financiën, Zorg In Natura, Pgb, etc.  

Nieuwsbrief 4, oktober 2022

De Stichting is een feit, een positief overleg met de gemeente, vervolgstappen en Esmee en haar gezin stellen zich voor.

Nieuwsbrief 3,  mei 2022

Op zoek naar een mooie plek, al 30 aanmeldingen, een kijkje in het leven van Sep en zijn familie....

Nieuwsbrief 2, februari 2022

De opstartfase, doelgroep, missie, visie en talenten...

Nieuwsbrief 1,  november 2021

Een nieuw initiatief over de toekomst van je kind...